​​Τομέας Θεματικών και Ποικίλων Χαρτογραφήσεων


Ο Τομέας έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης ποικίλων υποθέσεων που περιλαμβάνουν την ετοιμασία νομοτεχνικών σχεδίων και χαρτών, καθώς επίσης και περιγραφικών στοιχείων. ​​​

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ο Τομέας επεξεργάζεται και ετοιμάζει χάρτες με ηλεκτρονικές μεθόδους που καλύπτουν βασικές ανάγκες κυβερνητικών τμημάτων, ημικρατικών οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτών.