​Τομέας Φωτολιθογραφίας

Ο Τομέας Φωτολιθογραφίας, αναλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

  • Φωτογραφήσεις
  • Εκτυπώσεις χαρτών και σχεδίων,
  • Μικροφωτογραφήσεις
  • Παραγωγή αντιτύπων κτηματικών σχεδίων.
  • Ψηφιακή φωτογράφηση και παραγωγή αντιτύπων.