​​​​​

​​Κλάδος Χωρομετρίας​


Ο Κλάδος Χωρομετρίας ασχολείται με όλο το φάσμα των εργασιών που γίνονται για τη σύνταξη και διαχείριση του κτηματικού σχεδίου και περιλαμβάνουν τη συλλογή, τον έλεγχο, επεξεργασία, ανάλυση, οριστικοποίηση, αποθήκευση και διαχείριση όλων των σχετικών κτηματικών μετρήσεων και δεδομένων. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται οι χωρομετρικές εργασίες πεδίου, η ενημέρωση του επίσημου κτηματικού σχεδίου και η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του γεωγραφικού μέρους του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), στις οποίες αποθηκεύονται τα κτηματικά όρια των ιδιοκτησιών και όλες οι γεωγραφικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα όρια αυτά.


Υπεύθυνη Κλάδου Χωρομετρίας: κα. Γιόλα Ρούσου

: Γωνία Αλασίας και Δημοφώντος, 1075, Λευκωσία
: 22402890, 22402800
: 22304858
: yrousou@dls.moi.gov.cy ​​​​


  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΕΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

​​


​​