​ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΟΥ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΟΛΕΜΙ