​Τομέας Ανέγερσης, Διαχείρισης και Ασφάλειας Κτιρίων


​Ο Τομέας αυτός χειρίζεται θέματα σχετικά με τις στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος, καθώς επίσης και για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και της ασφάλειας των κτιρίων.​