​Τομέας Αποθήκης, Προσφορών και Προμηθειών


​Ευθύνη του τομέα αυτού, είναι η εργασία που αφορά την αποθήκη του Τμήματος και τη διαδικασία των προσφορών. Ελέγχει την εργασία του αποθηκάριου, ο οποίος χειρίζεται την προμήθεια όλων των εντύπων, βιβλίων, της γραφικής ύλης και άλλων αναγκαίων υλικών, καθώς και την τήρηση των βιβλίων αποθήκης. Ο τομέας είναι αρμόδιος για το συντονισμό της διαδικασίας, σχετικά με τη ζήτηση, εξέταση και έγκριση προσφορών, καθώς επίσης και την τελική παραγγελία και πληρωμή για την προμήθεια οργάνων, υλικών.​