​​Τομέας Αρχείου​


Ο Τομέας Αρχείου διαχειρίζεται όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Τμήματος όσον αφορά την αρίθμηση, καταχώρηση, διαλογή και τη διανομή της, όπως και άλλα διακινούμενα έγγραφα, αλλά και τους προσωπικούς φακέλους των υπαλλήλων. Έχει επίσης υπό την ευθύνη του, τη φύλαξη και σωστή αρχειοθέτηση όλων των πιο πάνω, με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας του Τμήματος.