​Τομέας Ενημέρωσης και Προβολής του Τμήματος​​​


Ο Τομέας αυτός ασχολείται με την ενημέρωση των υπαλλήλων και των πολιτών, για οποιαδήποτε θέματα προκύψουν και αφορούν το Τμήμα και χρειάζεται να υπάρξει ενημέρωση. Κύρια δραστηριότητα του τομέα αυτού είναι η προβολή του Τμήματος και η ενημέρωση των πολιτών και αυτή επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα μέσα:

  • Ετήσια Έκθεση του Τμήματος
  • Δημοσιεύματα σε εφημερίδες
  • Σεμινάρια

Επίσης, το Τμήμα έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν χρήσιμες πληροφορίες και δεδομένα. Ταυτόχρονα μελετάται η δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων του κοινού για εξασφάλιση κτηματικών σχεδίων, χαρτών και άλλων στοιχείων από το διαδίκτυο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα του Τμήματος.