​Τομέας Προσωπικού​


Ο Τομέας Προσωπικού εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του Τμήματος. Μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο Τμήμα, εξετάζει και συμβιβάζει τυχόν διαφορές μεταξύ των μελών του προσωπικού και διερευνά τις οποιεσδήποτε καταγγελίες προκύψουν. Έχει, επίσης, την ευθύνη της σύστασης των Συμβουλευτικών Επιτροπών για διορισμούς και προαγωγές, και συντονίζει, οργανώνει, επιμελείται και προωθεί την όλη εργασία των πιο πάνω Επιτροπών. Επίσης, παρακολουθεί τη διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέσεων του Τμήματος, μέχρι το τελικό στάδιο.

Επίσης, ο Τομέας αυτός ασχολείται με τις προσαυξήσεις των υπαλλήλων, τις άδειες του προσωπικού, τη σύγκληση ιατροσυμβουλίου σε ορισμένες περιπτώσεις, τις αιτήσεις για προκαταβολή για την αγορά αυτοκινήτων, την παροχή εκπαιδευτικών χορηγημάτων, την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσίας, την παροχή υποτροφιών, με τις συντάξεις προσωπικού, μεταθέσεις και μετακινήσεις.​