​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Διοίκησης​​​


​​Ο Κλάδος Διοίκησης έχει το συντονιστικό ρόλο για όλα τα θέματα διοίκησης των Κλάδων του Τμήματος, καθώς και όλων των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων. Προάγει τη συνεργασία και εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων Γραφείων του Τμήματος και βοηθά το Διευθυντή σε θέματα διοίκησης, ελέγχου, συντονισμού, αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης. Διατηρεί πλήρως ενημερωμένο και μηχανογραφημένο Αρχείο Προσωπικού, με όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν το Τμήμα.

Ο Κλάδος, ανάλογα με το είδος των θεμάτων που χειρίζεται, υποδιαιρείται σε εννέα τομείς ως ακολούθως:

  • Τομέας Διοίκησης και Συντονισμού
  • Τομέας Προσωπικού
  • Τομέας Εκπαίδευσης 
  • Τομέας Ενημέρωσης και Προβολής του Τμήματος
  • Τομέας Στατιστικών Αναλύσεων του Συνολικού Όγκου Εργασίας 
  • Τομέας Αρχείου
  • Δημοσιονομικός Τομέας
  • Τομέας Αποθήκης, Προσφορών και Προμηθειών
  • Τομέας Ανέγερσης, Διαχείρισης και Ασφάλειας κτιρίων

Υπεύθυνος Κλάδου Διοίκησης: κ. Κυριάκος Παπαιωάννου

: Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της 
              Λεωφόρου Γρίβα Διγενή

22804812
22804881
kpapaioannou@dls.moi.gov.cy 


Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Διοίκησης, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.


  
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
​​