​​​​​​​​​Κλάδος Διακατοχής


Ο Κλάδος Διακατοχής είναι αρμόδιος για θέματα που αφορούν τη διακατοχή της ακίνητης ιδιοκτησίας και έχουν σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, τόσο προς άλλους ιδιοκτήτες, όσο και προς το Κράτος, και τα οποία πηγάζουν απο την ιδιότητα τους ως κύριοι ή κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Υπεύθυνος Κλάδου Διακατοχής: κ. Βάσος Γιαζός

Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της 
              Λεωφόρου Γρίβα Διγενή
: 22804908
: 22804881
vyiazos@dls.moi.gov.cy


  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
​​