​​Αιτήσεις Διακατοχής​​


(α) Αναγκαστική διανομή συνιδιοκτητών ακινήτων,

(β) Αναγκαστική διανομή – κάθετος διαχωρισμός οικοπέδων και οικοδομών (Μισά οικόπεδα),

(γ) Αναπροσαρμογή συμφερόντων σε περίπτωση δυαδικής ιδιοκτησίας, 

(δ) Αναγκαστική απόκτηση δέντρων, οικοδομών κλπ που ανήκουν σε πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη της γης,

(ε) Αναγκαστική απόκτηση γης από ιδιοκτήτες δέντρων, οικοδομών κλπ

(στ)Εγγραφή διανομής συνιδιοκτητών ακινήτων


Αντίγραφα διαφόρων αιτήσεων μπορείτε να δείτε εδώ.