​​Τομέας Γενικής Εγγραφής - Υιοθέτησης Νέων Σχεδίων


​Ασχολείται:

(α) Με τη σταδιακή συμπλήρωση της Γενικής Εγγραφής, όλης της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο, με βάση Νέα σχέδια Ακρίβειας κλίμακας 1:2000, συνήθως, με τα άρθρα 43 και 45, Κεφ. 224.

(β) Με την αντικατάσταση των εν χρήσει Σχεδίων, με Νέα Κτηματικά Σχέδια, δηλαδή την υιοθέτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 50Α του Νόμου Κεφ. 224, που περιλαμβάνει εκτός των άλλων, όπου χρειάζεται, και ετοιμασία Νέων Κτηματικών και άλλων Μητρώων. 

Εκτός των πιο πάνω, λόγω της έκρυθμης κατάστασης που ισχύει μετά την τουρκική εισβολή του 1974 ασχολείται με:

(α) Με την εφαρμογή της νομοθεσίας για ιδιοκτησίες, στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου

(β) Με την δημιουργία Νέων Κτηματικών Μητρώων, για τις ελεύθερες περιοχές της Επαρχίας Αμμοχώστου.