​​​

​​Τομείς και Δραστηριότητες​​


Ο Κλάδος Διακατοχής υποδιαιρείται στους τομείς Διακατοχής, Γενικής Εγγραφής και Αναδασμού.


  
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΚΑΤΟΧΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

​​​

​​