​​Συμβούλιο Διαχείρισης "INSPIRE"


1. Πρόεδρος Συμβουλίου
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη
1453 Λευκωσία, Κύπρος

: www.moi.gov.cy

Άτομα Επικοινωνίας:
Ανδρέας Χατζηράφτης, Γραμματέας Συμβουλίου Διαχείρισης INSPIRE και επίσημο Σημείο Επαφής


: +357 22804813, +357 22804890
: +357 22807874
: ahadjiraftis@dls.moi.gov.cy

Ανθή Κουκκουρή-Λακκοτρύπη, Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών


: +357 22867813
: +357 22867872
: alakkotrypi@dls.moi.gov.cy2. Μέλος
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου
1439 Λευκωσία, Κύπρος

: www.mof.gov.cy

Άτομα Επικοινωνίας:
Ιφιγένεια Πετροκώστα, Εκπρόσωπος Γενικού Διευθυντή


 +357 22601128
: +357 22602760
: ipetrocosta@mof.gov.cy3. Μέλος
Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
Λεωφόρος Βύρωνος 29
1409 Λευκωσία, Κύπρος

: www.planning.gov.cy

Άτομα Επικοινωνίας:
Στέλλα Ζαπίτη, Εκπρόσωπος Γενικού Διευθυντή


: +357 22602837
: +357 22666810
: szapiti@planning.gov.cy4. Μέλος
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Αμφιπόλεως 6, Στρόβολος
1411 Λευκωσία, Κύπρος

: www.moa.gov.cy

Άτομα Επικοινωνίας:
Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, Εκπρόσωπος Γενικής Διευθύντριας


: +357 22408350
: +357 22408384
: chajipakkos@environment.moa.gov.cy5. Μέλος
Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Μιχαλακοπούλου 29
1455 Λευκωσία, Κύπρος

: www.moi.gov.cy/dls

Άτομα Επικοινωνίας:
Ανδρέας Χατζηράφτης, Εκπρόσωπος Διευθυντή


: +357 22804900, +357 22804813/890
: +357 22804881, +357 22804874
: director@dls.moi.gov.cyahadjiraftis@dls.moi.gov.cy6. Μέλος
Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Περιβάλλοντος
28ης Οκτωβρίου 20-22
1498 Λευκωσία, Κύπρος

:www.moa.gov.cy/environment

Άτομα Επικοινωνίας:
Νάσια Δικηγοροπούλου, Εκπρόσωπος Διευθυντή


: +357 22408924
: +357 22774945
: ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy7. Μέλος
Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου
1446 Λευκωσία, Κύπρος

:www.mof.gov.cy/dits

Άτομα Επικοινωνίας:
Κώστας Αγρότης, Διευθυντής


: +357 22601350, +357 22601406
: director@dits.mof.gov.cycagrotis@dits.mof.gov.cy

Μάρω Κωνσταντινίδου, Εκπρόσωπος Διευθυντή


: +357 22601350, +357 22601406
: mconstantinidou@dits.mof.gov.cy

: +357 22602745, +357 22602751