​​Συμμέτοχοι


Προκαταρκτικός Κατάλογος Συμμετόχων:


Hide details for Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών

 • Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
 • Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Hide details for Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών
 • Στατιστική Υπηρεσία

Hide details for Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 • Τμήμα Δασών
 • Τμήμα Μετεωρολογίας
 • Υπηρεσία Μεταλλείων
 • Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
 • Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Hide details for Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
 • Αστυνομία Κύπρου, Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής

Hide details for Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Hide details for Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • Τμήμα Δημοσίων Έργων

Hide details for Δήμοι Δήμοι
 • Δήμος Στροβόλου

Hide details for Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
 • Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Hide details for Συμβούλια Αποχετεύσεων Συμβούλια Αποχετεύσεων
 • Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Hide details for Άλλοι Οργανισμοί Άλλοι Οργανισμοί
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου