​​​​​​​​​​​​​​​​Νομοθεσία​

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες αναφορικά με τις διάφορες νομοθεσίες και κανονισμούς που διέπουν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Για να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία στον υπολογιστή σας, παρακαλώ, χρησιμοποιείστε το δεξιό κλίκ και κατόπιν "save target as", για το αρχείο που σας ενδιαφέρει.

Επισημαίνουμε οτι οι νομοθεσίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα μας, δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν τα επίσημα νομικά κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Εαν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε νομοθεσία απο την Ιστοσελίδα μας, παρακαλώ, πρώτα να μελετήσετε την Αποποίησή​ μας.

​​​​​​​​​​​​​Μερικά απο τα αρχεία που βρίσκονται στην Ι​​​στοσελίδα μας, όπως χάρτες, έντυπα αιτήσεων, νόμοι, κ.α., είναι μεγάλα σε μέγεθος, και πιθανώς να παρατηρείται καθυστέρηση για να ανοίξουν ή να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας. Για χρήστες με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, δεν θα αποτελεί πρόβλημα. ​​​​​​


  
  
  
expand Κατηγορία : Νόμοι ‎(13)
expand Κατηγορία : Κανονισμοί ‎(3)
​​