​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Χάρτες​​​​​​​​


Στο τμήμα αυτό της ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε διάφορους χάρτες της Κύπρου σε μορφή jpg. Μπορείτε να ανοίξετε και να εξετάσετε κάποιο χάρτη της επιλογής σας και στη συνέχεια να τον αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παράλληλα, διαθέτει και μεγάλο μέρος σαρωμένων χαρτών με χρέωση.  Για πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία, παρακαλώ, ακολουθείστε το σύνδεσμο «η-Αιτήσεις»​ για πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Αιτήσεις της Διαδικτυακής Πλατφόρμας "DLS PORTAL". ​

Σημειώνεται ότι, τα πνευματικά δικαιώματα για όλους τους χάρτες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Συνεπώς, στην περίπτωση που κάποιος από τους χάρτες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό εκτός από προσωπική χρήση (π.χ. να περιληφθεί σε κάποια έκδοση ή να δημοσιευτεί, ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς), τότε θα πρέπει να αποταθείτε γραπτώς στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια χρήσης και να καταβληθούν τα νενομισμένα δικαιώματα.
  
  
  
expand Κατηγορία : Χάρτες της Κύπρου ‎(2)
expand Κατηγορία : Τουριστικοί Χάρτες ‎(15)
expand Κατηγορία : Θεματικοί Χάρτες ‎(2)
expand Κατηγορία : Θαλάσσια Γεωγραφικά Ονόματα της Κύπρου - Σειρά Κ.Χ.Τ. 99 ‎(48)
​​​​