​​​Ειδήσεις​


Εδώ θα βρείτε όλες τις ειδήσεις που αφορούν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όπως Δημοσιεύσεις, Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, καθώς και Κενές Θέσεις που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. ​​​