​ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ/2


Η Επιτροπή Αναδασμού Ακρωτηρίου/2 ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύτηκαν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακρωτηρίου, τα ακόλουθα σχέδια και έγγραφα για την περιοχή αναδασμού Ακρωτηρίου/2:

1.    Σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής σύμφωνα με το άρθρο 23(1) των Νόμων για την Ενοποίηση και Αναδιανομή Αγροτικών Κτημάτων του 1999 ως 2018, των Βρετανικών Βάσεων (Agricultural Land Consolidation Ordinance).

2.    Συμπληρωματικό σχέδιο οδικού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 17(5) των Νόμων για την Ενοποίηση και Αναδιανομή Αγροτικών Κτημάτων του 1999 ως 2018, των Βρετανικών Βάσεων (Agricultural Land Consolidation Ordinance).

Τα πιο πάνω έγγραφα θα παραμείνουν δημοσιευμένα για είκοσι μία (21) ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να τα επιθεωρήσουν κι αν έχουν οποιανδήποτε ένσταση, να την υποβάλουν μέσα στο χρονικό διάστημα των είκοσι μίας (21) ημερών, στην Επιτροπή Αναδασμού Ακρωτηρίου/2, στη διεύθυνση: Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού, Κλάδος Αναδασμού, Τ.Θ. 50200, 3601, Λεμεσός.

Για περισσότερες πληροφορίες ή /και για επιθεώρηση των δημοσιευμένων εγγράφων, μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στον Κλάδο Αναδασμού στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού (Δημοκρατίας 54, Άγιος Ιωάννης, Λεμεσός, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα 25 804741, 25 804669, φαξ 25 804880 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dedemetriou@dls.moi.gov.cy

Επιπλέον για διευκόλυνσή σας, αρμόδιοι υπάλληλοι θα βρίσκονται, στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακρωτηρίου, τις ακόλουθες πρωινές και απογευματινές ώρες:


Πρωινές ώρες (από τις 9.00 π.μ. μέχρι 1.00 μ.μ.  )

Παρασκευή,                29 Οκτωβρίου 2021  

Τρίτη,                         2 Νοεμβρίου 2021  

Πέμπτη,                       4 Νοεμβρίου 2021  

Τρίτη,                          9 Νοεμβρίου 2021   

Πέμπτη,                       11 Νοεμβρίου 2021 

Τρίτη,                          16 Νοεμβρίου 2021  


Απογευματινές ώρες (από  τις 5.00μ.μ. μέχρι 7.30μ.μ.)

Δευτέρα,                     1 Νοεμβρίου 2021      

Παρασκευή,                5 Νοεμβρίου 2021      

Τετάρτη,                      10 Νοεμβρίου 2021    

Δευτέρα,                     15 Νοεμβρίου 2021