​ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον Αναδασμό στο χωριό Σαλαμιού.