​ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ


Η Επιτροπή Αναδασμού Σαλαμιού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 34, των Περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σαλαμιού (καφεστιατόριο Αιμιλίου Χατζηττοφή) στην κοινότητα Σαλαμιού, ο Κατάλογος των Δαπανών που αναλογούν στους ιδιοκτήτες για την εφαρμογή μέτρων αναδασμού στην περιοχή αναδασμού Σαλαμιού, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 35 των πιο πάνω Νόμων (κατασκευή οδικού δικτύου).

Ο Κατάλογος Δαπανών θα παραμείνει δημοσιευμένος για είκοσι μία (21) ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022. Προτρέπονται οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες ι να τον επιθεωρήσουν και σε περίπτωση που διαφωνούν με το ύψος του ποσού που τους έχει κατανεμηθεί, να υποβάλουν ένσταση μέσα στο χρονικό διάστημα των είκοσι μίας (21) ημερών, στην Επιτροπή Αναδασμού Σαλαμιού στη διεύθυνση:

 

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου

Φ/δι Κλάδου Αναδασμού

Τ.Θ. 60008

8100 Πάφος

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Κλάδο Αναδασμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού στα τηλέφωνα: 25804669 και 25804755 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο knikolaou@dls.moi.gov.cy

Επιπλέον αρμόδιοι υπάλληλοι θα βρίσκονται, κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης, στη Σαλαμιού κατά τις πιο κάτω ημέρες και ώρες:

 

Πρωϊνά:             

Δευτέρα:    3 Οκτωβρίου 2022, ώρες:  09:00  – 13:00

Δευτέρα:  10 Οκτωβρίου 2022, ώρες:  09:00  – 13:00

Δευτέρα:  17 Οκτωβρίου 2022, ώρες:  09:00  – 13:00

 

Απογεύματα:    

Τετάρτη:   5 Οκτωβρίου 2022, ώρες:  16:00 – 18:00

Τετάρτη: 12 Οκτωβρίου 2022, ώρες:  16:00 – 18:00