​ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΟΥ - ΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ


Η Επιτροπή Αναδασμού Σαλαμιού πληροφορεί τους ιδιοκτήτες γης της περιοχής αναδασμού Σαλαμιού ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 των περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων, έχει ορίσει την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ως την ημερομηνία για την κτήση κατοχής των νέων τεμαχίων που δημιουργήθηκαν με το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής.

Από την εν λόγω ημερομηνία και μετά, θα ισχύει το νέο κτηματικό καθεστώς και οι ιδιοκτήτες αποκτούν την κυριότητα των νέων τεμαχίων που τους παραχωρούνται και δικαιούνται να αρχίσουν να τα εκμεταλλεύονται.

Διευκρινίζεται ότι, οι ιδιοκτήτες εποχικών καλλιεργειών και αμπελιών σε τεμάχια ή μέρη τεμαχίων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πριν από τον αναδασμό, δικαιούνται να καρπωθούν την τωρινή παραγωγή των καλλιεργειών τους.

Επίσης, από την κτήση κατοχής και μετά, όλες οι συναλλαγές που θα αφορούν τα κτήματα της περιοχής αναδασμού θα γίνονται με βάση τα νέα δεδομένα. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Αναδασμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου, για έκδοση προσωρινών τίτλων ιδιοκτησίας ή προμήθεια νέων σχεδίων.

Σημειώνεται επίσης ότι, από την κτήση κατοχής εξαιρούνται τα νέα τεμάχια για τα οποία εκκρεμεί η εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής ή επηρεάζονται από αυτήν. Συγκεκριμένα, η κτήση κατοχής των νέων τεμαχίων με τους παρακάτω αριθμούς, του κτηματικού σχεδίου 2-172-357,  θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο

05-6, 05-38, 05-39, 05-40, 05-41, 05-42, 05-43, 05-51.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στον Κλάδο Αναδασμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού (Δημοκρατίας 54, Άγιος Ιωάννης, Λεμεσός, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα 25804669, 25804755, φαξ 25305416.