​ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) ενημερώνει το κοινό ότι αναστέλλει τη λειτουργία του Επαρχιακου Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού για σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2021 και ενδεχόμενα και για αύριο. Η αναστολή της λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου κρίνεται αναγκαία λόγω εντοπισμού κρουσμάτων κορωνοϊού και της ανάγκης λήψης των απαραίτητων μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ως εκ τούτου, πληροφορούνται οι πολίτες ότι πιθανόν να παρατηρηθεί καθυστέρηση στον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν στη διεκπεραίωση μεταβιβάσεων/ δωρεών/ πωλήσεων/ υποθηκεύσεων και αποδοχής Πωλητηρίων Εγγράφων. Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού έχει προχωρήσει σε επανακαθορισμό των ήδη προγραμματιζόμενων ραντεβού και οι επηρεαζόμενοι αιτητές θα ενημερωθούν άμεσα.  

Προτρέπεται το κοινό όπως περιορίσει στα άκρως απαραίτητα τα αιτήματα που θα αποστέλλονται για τις πιο πάνω κατηγορίες υποθέσεων για αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων.  Επισημαίνεται δε ότι η αποδοχή όλων των υπόλοιπων αιτήσεων στο ΤΚΧ θα συνεχίζεται απρόσκοπτα, τόσο μέσω της υφιστάμενης διαδικασίας αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όσο και της διαδικασίας ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω του "DLS PORTAL".

Το Τμήμα απολογείται εκ των προτέρων για τυχόν πρόκληση ταλαιπωρίας προς το κοινό και διαβεβαιώνει ότι θα γίνει καθετί δυνατό για την εξυπηρέτησή του.