​ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΤΚΧ) ΣΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κλαδικων ΚΧΤ.pdf