​ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος στην εφημερίδα «Πολίτης» με τίτλο «Καταγγελία από το Κτηματολόγιο Λευκωσίας», το οποίο αφορά σε καταγγελία υπαλλήλου για τα κρούσματα Covid-19 που έχουν εμφανιστεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Το ΤΚΧ από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας έλαβε δραστικά μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των υπαλλήλων και του κοινού, διασφαλίζοντας παράλληλα, και υπό τις περιστάσεις, την καλύτερη δυνατή λειτουργία του.

Ακολούθησε και εξακολουθεί να τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα όλα τα πρωτόκολλα και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Περιόρισε τις επισκέψεις του κοινού στις απόλυτα αναγκαίες, υλοποιώντας την υποβολή αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά, τη διεκπεραίωση δικαιοπραξιών μόνο με ραντεβού, ενώ άμεσα προχώρησε σε διαδικασίες για την πλήρη αξιοποίηση του συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης του Κτηματολογίου. Στόχος είναι η προστασία της υγείας του κοινού και προσωπικού, ενώ παράλληλα η όσο το δυνατό πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινωνίας και κατ' επέκταση της οικονομίας του τόπου.

Την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε αριθμός κρουσμάτων στο ισόγειο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας, στον χώρο εξυπηρέτησης του κοινού. Άμεσα λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, όπως αυτοπεριορισμοί, απολυμάνσεις, ιχνηλάτηση επαφών και διενέργεια επί τόπου ελέγχων του προσωπικού, ενώ το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο συνεχίζει τις εργασίες του με προσωπικό που κλήθηκε για αντικατάσταση.

Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται ότι στη βάση της μέχρι στιγμής ενημέρωσης του Τμήματος, ουδείς από το προσωπικό που είναι κρούσμα δεν φαίνεται να βρίσκεται σε Νοσοκομείο.