Βίντεο Υπηρεσιών

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης του κοινού, σχετικά με τις «Υπηρεσίες» που προσφέρονται μέσα από τη Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα Υπηρεσιών "DLS PORTAL", έχει δημιουργήσει ενημερωτικά βίντεο, με όλες τις νέες ηλεκτρονικές «Υπηρεσίες / Αιτήσεις».

 

Τα σχετικά Βίντεο βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.​

http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/videos/Pages/default.aspx


cover.jpg