ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 01.01.2021, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70(β) ΤΟΥ ΚΕΦ.224


Δημοσίευση ειδοποίησης στην ΕΕ της Δημοκρατίας για τη Γενική Εκτίμηση 01.01.2021, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 70(β) του Κεφ. 224