​​Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Αρμόδιους Χωρομέτρες


Το Σάββατο 21 Ιουνίου 2008, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο για αρμόδιους χωρομέτρες στη Λεμεσό. Περισσότερες πληροφορίες, στο συννημένο έντυπο που ακολουθεί.​


seminar210608_4.pdf