​ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ


Στο πλαίσιο βελτίωσης της επικοινωνίας του κοινού με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΧΧ), τέθηκε σε λειτουργία από σήμερα 1.6.2022:

  1. O 5-ψήφιος τηλεφωνικός παγκύπριος αριθμός 17100 για τοπικές κλήσεις (εσωτερικού), και
  2. O τηλεφωνικός αριθμός +357-22804900 για κλήσεις από το εξωτερικό.

Ως εκ τούτου, καλείται το κοινό, να επικοινωνεί με τους πιο πάνω αριθμούς, για σκοπούς εξυπηρέτησής του από το ΤΚΧ. Στην περίπτωση κλήσης από το εσωτερικό, η χρέωση θα είναι αυτή που αναλογεί σε τοπική κλήση και στην περίπτωση κλήσης από το εξωτερικό, θα είναι αυτή που αντιστοιχεί σε εξωτερική κλήση, ανάλογα με τη χώρα από την οποία γίνεται η κλήση.

Επιπρόσθετα, προτρέπονται οι πολίτες, πριν από οποιαδήποτε τηλεφωνική κλήση, να επισκέπτονται την «Πύλη Κτηματολογίου», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://portal.dls.moi.gov.cy, στην οποία υπάρχουν αναρτημένες πληροφορίες, οδηγίες και έντυπα για όλα τα είδη αιτήσεων/εργασιών που δέχεται ή διεκπεραιώνει το ΤΚΧ, οπότε μέσω αυτών θα μπορούν να λαμβάνουν μια πρώτη ενημέρωση για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.  Το ΤΚΧ παρέχει επίσης τη δυνατότητα για υποβολή αποριών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της Πύλης Κτηματολογίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/Pages/Contact-Us.aspx.  Συστήνεται στους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα, να επιλέγουν αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας και όχι το τηλεφωνικό κέντρο.