​ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ “SAFE PASS” ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΚΧ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (TKX) πληροφορεί το κοινό ότι, λόγω της βεβαρημένης επιδημιολογικής εικόνας που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Κύπρος και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος, της επιχειρησιακής του ετοιμότητας, και της υγείας και εξυπηρέτησης των πολιτών, η είσοδος στα κατά τόπους γραφεία του θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που θα προσκομίζουν επικαιροποιημένο "safe pass"