​ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ


Πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2021, επίσημη επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή και τριών Διευθυντών του Ελληνικού Κτηματολογίου, όπως επίσης και εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου. Στις συναντήσεις συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Αν. Διευθυντής και ανώτατα στελέχη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ).

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγιναν λεπτομερείς παρουσιάσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών Γης, της διαδικτυακής πλατφόρμας DLS-Portal, της διαδικασίας πιστοποίησης ISO που ακολουθεί το ΤΚΧ, των διαδικασιών χωρομετρίας και συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, και των διαδικασιών εξυπηρέτησης του κοινού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας  Κύπρου εντυπωσίασε με τις υπηρεσίες που προσφέρει και βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού. Οι διαδικασίες που αφορούν την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών είναι αποδεδειγμένα πολύ επιτυχημένες και προσφέρουν ασφάλεια στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Εντυπωσίασε ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η άμεση μεταβίβαση και η έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι υπόλοιπες συναλλαγές, μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Γης.

Συμφωνήθηκε να καθοριστεί αναλυτικό πλαίσιο συνεργασίας, με βάση το οποίο θα συνεχιστεί η συνεργασία στο άμεσο μέλλον.