​Επίσκεψη Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών στο Τμήμα - 5/01/05


Πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη του νέου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δρ. Λάζαρου Σαββίδη, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.​