​Επίσκεψη νέου Υπ. Εσωτερικών, κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας


Ο Έντιμος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νεοκλής Συλικιώτης, συνοδευόμενος από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Δρ. Λάζαρο Σ. Σαββίδη, πραγματοποίησαν, σήμερα, επίσκεψη στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τον κ. Υπουργό καλωσόρισε ο Διευθυντής του Τμήματος κ. Ανδρέας Χριστοδούλου. Ο κ. Υπουργός, μαζί με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, επισκέφθηκαν το προσωπικό των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος και συνομίλησαν με τους υπαλλήλους. Στη συνέχεια παρακάθησαν σε σύσκεψη με το Διευθυντή του Τμήματος και με όλους τους Ανώτερους και Επαρχιακούς Κτηματολογικούς Λειτουργούς.


Στη σύσκεψη, ο Διευθυντής αναφέρθηκε, σε γενικές γραμμές, σ' όλο το φάσμα των εργασιών του Τμήματος και γενικότερα ενημέρωσε το νέο Υπουργό, σχετικά με τις επιμέρους εργασίες που ασχολείται, την περίοδο αυτή, το Τμήμα, δίδοντας κυρίως έμφαση στα έργα που έχουν αναληφθεί για:

  • τη μηχανογράφηση των αρχείων του Τμήματος
  • την επαναχωρομέτρηση
  • την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες
  • την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας διαμερισμάτων πολυκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών και οικοπέδων, στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης
  • την υλοποίηση του περί Χωρομετρίας Νόμου του 2005.


Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα, τα κυριότερα των οποίων είναι:

  • οι στεγαστικές ανάγκες των Κεντρικών Γραφείων, καθώς και εκείνες των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας και Λάρνακας
  • η πλήρωση των κενών θέσεων
  • η συσσωρευμένη εργασία, και
  • το θέμα των εκτάκτων, σε συνδυασμό με την συμπλήρωση της μηχανογράφησης, επαναχωρομέτρησης και εκτίμησης σε τιμές 1.1.1980.


Ο κ. Υπουργός έδειξε πλήρη κατανόηση και εκθείασε το έργο που επιτελείται στο Τμήμα, τονίζοντας ότι πρώτιστο μέλημά μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Υποσχέθηκε ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για επίλυση των προβλημάτων του Τμήματος, μέσα στο εναπομείναν χρονικό διάστημα της παρούσας διακυβέρνησης και φυσικά των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

​​​

1.jpg

2.jpg

​​​