​Επίσκεψη Υπ. Εσωτερικών - Διασύνδεση Τμημάτων Κτηματολογίου και Πολεοδομίας


Επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στις 15.11.2007, με σκοπό την ενημέρωσή του σε θέματα μηχανογράφησης και ιδιαίτερα σ' ότι αφορά την ηλεκτρονική διασύνδεση του Τμήματος με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Πραγματοποιήθηκε, στις 15.11.2007, επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με σκοπό την ενημέρωσή του για τη μηχανογράφηση του Τμήματος και ιδιαίτερα για την ηλεκτρονική διασύνδεση του Τμήματος με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Στην ενημερωτική συνάντηση παρέστησαν, εκ μέρους του Τμήματος, ο Διευθυντής κ. Α. Χριστοδούλου μαζί με άλλους Λειτουργούς και εκ μέρους του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, ο Διευθυντής κ. Κ. Αγρότης, με την ομάδα του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, που εργάζεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για τη μηχανογράφηση του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του Τμήματος, καλωσορίζοντας τον Υπουργό, τόνισε τη μεγάλη σημασία που δίδεται από το Τμήμα σε θέματα μηχανογράφησης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, με ειδική αναφορά στο έργο που επιτελείται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, που απώτερο σκοπό έχει την αμφίδρομη ηλεκτρονική παροχή γεωπληροφοριών μέσω διαδικτύου μεταξύ των δύο Τμημάτων. Παράλληλα, ο κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε στο γενικότερο στόχο του Τμήματος, που δεν είναι άλλος από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) για το κοινό, όπου ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων και εφαρμογών θα παρέχονται μέσω διαδικτύου. 

Όπως τόνισαν και οι παρουσιαστές του θέματος (ο κ. Χρ. Ζήνωνος, εκ μέρους του Τμήματος και η κα Μ. Κωνσταντινίδου, εκ μέρους της ομάδας μηχανογράφησης του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής), η όλη προσπάθεια για διασύνδεση των δύο Τμημάτων έχει ήδη ξεκινήσει, και η πρώτη φάση του έργου, που περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για παροχή πληροφοριών στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2007.

Ο Υπουργός Εσωτερικών έμεινε πλήρως ικανοποιημένος από την εργασία που επιτελείται στον τομέα της μηχανογράφησης, τα αποτελέσματα της οποίας θα έχουν ως συνεπακόλουθο την εξυπηρέτηση και άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων/Υπηρεσιών και Οργανισμών, αλλά και κατ' επέκταση του κοινού γενικότερα, δίδοντας ταυτόχρονα και τα συγχαρητήριά του. Απώτερος σκοπός, τόνισε ο Δρ. Πατσαλίδης, είναι η γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των δύο Τμημάτων, με τελικό αποδέκτη το ίδιο το κοινό, σε επίπεδο ταχύτερων και ορθότερων Κυβερνητικών σχεδιασμών και αποφάσεων.​


12.jpg