Ημερίδα Παρουσίασης Ιστοσελίδας 05/01/05


​Την Τρίτη 05/01/05 και ώρα 11:30 π.μ. στο Κ.Π.Γ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα "Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας", για ενημέρωση, συζήτηση, και ανάληψη περαιτέρω δράσης πριν απο τη δημοσιοποίηση της Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο.​