​ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ


Κατάλογος μεταθέσεων εκτ. για γραφ. καθ. Κτημ. για την επαρχία Λεμεσού

Κατάλογος μεταθέσεων εκτ. για γραφ. καθ. Κτημ. για την επαρχία Λάρνακας