​ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ


Κατάλογος μεταθέσεων εκτ. για γραφ. καθ. Κτημ. για την επαρχία Λεμεσού - 17.8.2020.pdf