ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΛΕΜΕΣΟΣ.pdf