ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΚΧ ΣΤΟ ΚΥΠΕ


Στη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης του κοινού εντός Μαΐου και στην έκδοση ενημερωτικών δελτίων για διάφορα ζητήματα του Κτηματολογίου εντός Απριλίου, με το πρώτο δελτίο να αφορά τα προβλήματα που δυνατό να προκύψουν από την εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία, προχωρεί το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρία (ΤΚΧ), όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Ελίκκος Ηλία.

Ταυτόχρονα, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι γίνονται αλλαγές στην Πύλη Κτηματολογίου, με στόχο να παρέχεται διαδικτυακά στον πολίτη η ενημέρωση που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με τις αξίες της Γενικής Εκτίμησης σε τιμές 1η Ιανουαρίου του 2021, που διενεργεί το Κτηματολόγιο, είπε ότι αυτές δεν αναμένεται, κατά μέσο όρο, να διαφοροποιηθούν σημαντικά από αυτές του 2018.

Αδήλωτα τεμάχια στα κατεχόμενα

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει αναφορές σε σχέση με αδήλωτα τεμάχια στα κατεχόμενα τα οποία τα ανεβάζουν μέχρι και 19,8% και το ζήτημα παραμένει αδιευκρίνιστο, ο Διευθυντής του ΤΚΧ δεν θέλησε να αναφερθεί στο ποσοστό των αδήλωτων τεμαχίων.

Σημείωσε ωστόσο, ότι το ποσοστό των διαφιλονικούμενων (διπλο-δηλωμένων) είναι πολύ μικρό, κάτω από 2%.

Όπως είπε, κατά την τουρκική εισβολή του 1974, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας απώλεσε τα κτηματικά μητρώα στα Επαρχιακά του Γραφεία στην Κερύνεια και στην Αμμόχωστο, ενώ «ευτυχώς διατήρησε τα κτηματικά του σχέδια τα οποία ήταν αποθηκευμένα στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας».

Ανέφερε ότι η συλλογή στοιχείων ακινήτου ιδιοκτησίας ξεκίνησε το 1976 και δόθηκε αρχικά προθεσμία 4 μηνών στους ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο Κτηματολόγιο για να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας.

«Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε ξανά το 1982, καθώς και το 1990. Το Τμήμα μου ξεκίνησε να χορηγεί βεβαιώσεις ιδιοκτησίας τουρκοκρατούμενων ακινήτων το 1992», πρόσθεσε.

Νέα Γενική Εκτίμηση σε τιμές 1.1.2021

Ειδικότερα, σε σχέση με τη νέα Γενική Εκτίμηση, ο κ. Ηλία είπε ότι οι εργασίες προχωρούν ομαλά με βάση το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε και «αν δεν υπάρξουν  απρόβλεπτοι παράγοντες, η συμπλήρωση του έργου θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου».

Ανέφερε ότι το εκτιμητικό μέρος των εργασιών έχει συμπληρωθεί, τόσο από το Τμήμα μου, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δεδομένων.

«Τώρα είμαστε στο στάδιο της ενημέρωσης των παραμέτρων και της προεργασίας για την διενέργεια της εκτίμησης μέσω του αυτοματοποιημένου μαζικού συστήματος εκτιμήσεων», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, όπως είπε, και αφού ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη μέθοδος ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων, για σκοπούς επιβεβαίωσης της ορθότητας τους, αυτά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα είναι διαθέσιμα για ενημέρωση σε οποιονδήποτε ιδιοκτήτη και στο κοινό.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΤΚΧ, παρόλο που η Γενική Εκτίμηση δεν έχει ολοκληρωθεί,  οι μέχρι τώρα ενδείξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αξίες γενικής εκτίμησης 1.1.2021, δεν αναμένεται, κατά μέσο όρο, να διαφοροποιηθούν σημαντικά από αυτές του 2018.
«Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, αλλά δεν αναμένω ουσιαστικές διαφοροποιήσεις», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός της Γενικής Εκτίμησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχει ως αποτέλεσμα τη δίκαιη και ομοιόμορφη φορολόγηση των ακινήτων, επειδή σε αυτήν  συμπεριλαμβάνονται νέες και παλαιές αναπτύξεις και πρόσθεσε πως η δημοσιοποίηση της Γενικής Εκτίμησης αποτελεί πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγοράς, παρέχει μια ένδειξη της αγοραίας αξίας και απόδοσης των ακινήτων και κατευθύνει τους εν δυνάμει πωλητές και αγοραστές ακινήτων, καθώς και τους επενδυτές στον σημαντικό αυτό τομέα της οικονομίας.

Είπε ακόμη ότι η γενική εκτίμηση αποτελεί χρήσιμο δημοσιονομικό εργαλείο, τόσο για σκοπούς παρακολούθησης της κτηματαγοράς και της οικονομίας γενικότερα, όσο και για τις φορολογικές αρχές.

Σημείωσε ότι η αξία γενικής εκτίμησης ενός ακινήτου δεν είναι ίση με την αγοραία αξία του.

Αμεσότερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη

Επιπλέον, ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι τόσο για τη νέα Γενική Εκτίμηση, όσο και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ενημέρωσης αλλά και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

«Προς το σκοπό αυτό και εφαρμόζοντας την πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών, προγραμματίζουμε τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, ανέφερε και πρόσθεσε πως «το κέντρο αυτό θα διαθέτει ένα μοναδικό τηλεφωνικό αριθμό, τον οποίο θα καλούν οι πολίτες και στον οποίο θα απαντούμε, προκειμένου να τους εξυπηρετήσουμε και να τους ενημερώσουμε».

Αναφορικά με την υποχρέωση του ΤΚΧ να παρέχει, με απλό και κατανοητό τρόπο, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο πολίτης, ο κ. Ηλία είπε ότι «προχωρούμε σε αλλαγές στην Πύλη Κτηματολογίου, θέλοντας να παρέχουμε διαδικτυακά στον πολίτη την ενημέρωση που χρειάζεται, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα έγγραφα, τα τέλη που πρέπει να καταβάλει αλλά και την ενημέρωση για την πορεία της αίτησης που υπέβαλε κοντά μας».

Ο  κ. Ηλία κάλεσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν στην δημιουργία λογαριασμού (προφίλ) στην «Πύλη Κτηματολογίου», οπότε θα μπορούν να  ανατρέξουν στην προσωπική τους σελίδα, στο πεδίο «οι αιτήσεις μου», για να ενημερωθούν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή τους.
«Έχουμε θέσει ως στόχο, η εξυπηρέτηση/ενημέρωση των πολιτών να γίνεται διαδικτυακά, με φιλικό και απλό τρόπο και χωρίς να είναι ο πολίτης ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να ενημερωθεί, ή για να επικοινωνήσει μαζί μας», υπογράμμισε.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι, τόσο ο ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης, όσο και η νέα μορφή του ιστότοπου του κτηματολογίου, θα λειτουργήσουν εντός του ερχόμενου Μαΐου.

Ενημερωτικά Δελτία σε διάφορα ζητήματα του Κτηματολογίου

Με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών για διάφορα ζητήματα του Κτηματολογίου, ο Διευθυντής του Κτηματολογίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι  ετοιμάζονται από το Τμήμα δελτία, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, τα οποία θα ξεκινήσουν να δημοσιεύονται εντός του Απριλίου.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι ο απλός κόσμος δυσκολεύεται πολλές φορές να κατανοήσει ζητήματα που αφορούν τα περιουσιακά του και ένας από τους στόχους που θέτουμε είναι η καταπολέμηση του «κτηματολογικού αναλφαβητισμού», εξήγησε.

Ανέφερε ότι το πρώτο ενημερωτικό δελτίο που θα δημοσιευθεί θα αφορά τα προβλήματα που δυνατό να προκύψουν από την εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία.

Ο κ. Ηλία είπε ότι «πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν τα ζητήματα αυτά και ελπίζουμε ότι θα τους προβληματίσουμε όταν διαβάσουν το δελτίο μας».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος, «θα ενημερώσουμε για τα ζητήματα που πρέπει να προσέξουν όταν αγοράζουν ένα ακίνητο, για τη σημασία κατάθεσης του Πωλητηρίου Εγγράφου, στην περίπτωση που αγόρασαν ένα ακίνητο με το τρόπο αυτό, στα  προβλήματα που δυνατό να αντιμετωπίσουν με την απόκτηση μεριδίου σε υπό ανάπτυξη ακίνητο και για τη σημασία της δωρεάς στα παιδιά τους των ακινήτων που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη μας».