​ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ


Κατάλογος μεταθέσεων Τεχνικών Μηχανικών για την επαρχία Λεμεσού - 18.6.2020.pdf