​ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι όλες οι διαδικασίες μετακόμισης του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου, από την Επαρχία Λάρνακας στο νέο του κτίριο στο Παραλίμνι, θα ολοκληρωθούν την Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του διημέρου 3 & 4 Σεπτεμβρίου 2018, τόσο το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου, όσο και το προσωρινό Παράρτημα Παραλιμνίου θα τεθούν εκτός λειτουργίας.

Το κοινό προτρέπεται όπως χρησιμοποιεί το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας, ή/και τα υπόλοιπα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία στις άλλες πόλεις, για όλες τις κτηματολογικής φύσεως δικαιοπραξίες.

Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου, θα ξεκινήσει την κανονική του λειτουργία στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, στο νέο του κτίριο, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 245, 5280 Παραλίμνι.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας απολογείται εκ των προτέρων για πιθανά μεμονωμένα προβλήματα, τα οποία δυνατό να παρουσιαστούν.