​Μεταστέγαση Επαρχ. Κτημ. Γραφείου Λάρνακας


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008, το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας, θα μεταστεγαστεί και θα λειτουργεί σε νέο κτίριο, στη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού (πρώην Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια), έναντι της Υπεραγοράς Carrefour, στη Λάρνακα.

Το κοινό παρακαλείται όπως, για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, την Παρασκευή, 18 Ιουλίου και τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2008, επισκέπτεται το πιο πάνω Γραφείο, μόνο, για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.