​ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 01.01.2021 – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (ΑΡΘΡΟ 69(1) – ΚΕΦ. 224)


ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 (1) - Κεφ. 224.pdf