​ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 01.01.2021 – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (ΑΡΘΡΟ 70(α) – ΚΕΦ. 224)


Ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 70(α).pdf