​Ομιλία Υπ. Εσωτερικών, κ. Ανδρέα Χρίστου, Συνεδριακό Κέντρο


Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών, κ. Ανδρέα Χρίστου, 

στην Ημερίδα "Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Νέα Συστήματα-Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές"


Συνεδριακό Κέντρο - 7.7.2006


Νοιώθω αρχικά την ανάγκη να συγχαρώ το Διευθυντή και τους Ανώτερους Λειτουργούς του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα είναι για όλους μας ενημερωτική και σίγουρα χρήσιμη.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αποτελεί, διαχρονικά, σημαντικότατο πυλώνα της ανάπτυξης του τόπου μας, ένα πυλώνα δυνατό και στέρεο, ο οποίος προσφέρει εγγύηση, σιγουριά και σταθερότητα στην ανάπτυξη αυτή, χωρίς κλυδωνισμούς και αμφισβητήσεις. Το έργο που επιτελεί είναι πολυδιάστατο, σύνθετο, σημαντικό αλλά και πρωτοποριακό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι το κτηματολογικό μας σύστημα θεωρείται, από ανεξάρτητους ειδικούς ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Το Τμήμα είναι ο αποδοχέας και διεκπεραιωτής όλων των δικαιοπραξιών στην ακίνητη ιδιοκτησία. Προστατεύει και περιφρουρεί τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών, αλλά και τη δημόσια ιδιοκτησία, το φυσικό δηλαδή και δομημένο πλούτο του τόπου μας. Αποτελεί, συνάμα και τον επίσημο οργανισμό της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί την Κύπρο σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα σχετικά με το κτηματολόγιο, τη χωρομετρία, τη χαρτογραφία, τις εκτιμήσεις και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.

Το Τμήμα καλείται κάθε χρόνο να διεκπεραιώσει χιλιάδες υποθέσεις που κατατίθενται από το κοινό, κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες, Ημικρατικούς οργανισμούς και αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τις επενδύσεις που γίνονται, την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάθεση μέρους των εργασιών του Τμήματος στον ιδιωτικό τομέα, είμαι αισιόδοξος ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα θα υποχωρούν σταδιακά και τελικά θα εκλείψουν.

Σήμερα όλοι νομίζω θα διαπιστώσουμε ότι οι επενδύσεις του Κράτους που έγιναν με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που αποτελεί την εθνική μας γεωτράπεζα άρχισαν να αποδίδουν σημαντικούς καρπούς. Η επιτυχής εφαρμογή του Συστήματος Πληροφοριών Γης αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός και συνιστά ορόσημο στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος με την συμμετοχή άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων, Οργανισμών Δημόσιας Ωφελείας και αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Σύστημα Πληροφοριών Γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας άρχισε από την ημερομηνία παραλαβής του, να τροφοδοτείται με Κτηματολογικά και Εκτιμητικά δεδομένα. Μέχρι τώρα έχει καλυφθεί σημαντικό ποσοστό και η προσπάθεια συνεχίζεται παράλληλα με τις τρέχουσες δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Τμήματος. Η πλήρης απόδοση του συστήματος θα επιτευχθεί μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων σε παγκύπρια βάση.

Το έργο της επαναχωρομέτρησης το οποίο αποσκοπεί στην αντικατάσταση του υφιστάμενου κτηματικού χάρτη με ένα ακριβέστερο, σύγχρονο, ψηφιακό κτηματικό χάρτη συμπληρώνεται πολύ σύντομα στην ελεύθερη περιοχή της Επαρχίας Αμμοχώστου, επεκτείνεται στις υπόλοιπες περιοχές και πιστεύω ότι και με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, θα επισπευτεί η ολοκλήρωσή του.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι με άσβεστη την ελπίδα της επανένωσης της πατρίδας μας, μελετούμε και προγραμματίζουμε την ημέρα της επιστροφής στα κατεχόμενα εδάφη μας. Οι δυσκολίες και η αδυναμία πρόσβασης μας στις κατεχόμενες περιοχές, δεν αποτελούν εμπόδιο στην προετοιμασία μας αυτή και αυτό γίνεται χάρη στο αναγνωρισμένο διεθνώς και επιτυχημένο κτηματολογικό μας σύστημα, το πλούσιο αρχείο και τα δεδομένα που διατηρεί το Τμήμα, για ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, μη εξαιρουμένης της κατεχόμενης περιοχής για την οποία υπάρχει πλήρες μηχανογραφημένο αρχείο που πρόσφατα εντάχθηκε στο ενιαίο σύστημα. Το υλικό αυτό αξιοποιείται, με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Μετά τη συμπλήρωση του ψηφιακού κτηματικού χάρτη για την ελεύθερη Κύπρο, το Τμήμα προχωρά τώρα στις κατεχόμενες περιοχές και η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού κτηματικού χάρτη, από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι τον Ακάμα, θα γίνει σύντομα πραγματικότητα.

Ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας λαμβάνει χώρα σε μια εποχή που παρατηρούνται ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας, καθώς επίσης και των επιστημών διαχείρισης και εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας, της χωρομετρίας, της τοπογραφίας και των δορυφορικών συστημάτων.

Με τη βοήθεια της πληροφορικής έχουν γίνει στο δικό μας σύστημα πολλές καινοτομίες που επιτρέπουν την ικανοποίηση μεγαλύτερων απαιτήσεων σε κτηματολογικά και εκτιμητικά δεδομένα και γεωπληροφορίες. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα που αφορούν την ορθολογιστική διαχείριση και δόμηση του χώρου, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για ανάπτυξη συστημάτων και μηχανισμών διαχείρισης χωρικών δεδομένων και ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, Οργανισμούς Δημόσιας Ωφελείας, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς.

Το Κυπριακό Σύστημα Πληροφοριών Γης, φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα υποσύνολο της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενός μεγαλεπήβολου έργου του οποίου η ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) αφορά στην υιοθέτηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό με τις οργανωτικές αλλαγές και τις νέες ικανότητες που απαιτούνται, με στόχο να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δημοκρατικές διαδικασίες και να ενδυναμωθεί η εφαρμογή των αποφάσεων της Πολιτείας.

Μέσα στα πλαίσια αυτά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε, το Δεκέμβριο του 2005, η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία Κυβερνητικής Πύλης Διαδικτύου. Η επιτυχής εφαρμογή του Κυπριακού Συστήματος Πληροφοριών Γης δημιουργεί ένα στερεό υπόβαθρο για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει πρόσφατα δημοσιοποιήσει τη δική του ιστοσελίδα, στην οποία παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό αναφορικά με τις διαδικασίες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αμεσότερη παροχή ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και επαγγελματικές ομάδες. 

Καταλήγοντας, πιστεύω ότι όσα θα δείτε και θα ακούσετε τις επόμενες ώρες θα είναι και ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά.​