​Παγκύπρια Δίωρη Στάση Εργασίας, Παρασκευή 19.9.08, 10.30 π.μ - 12.30 μ.μ


​Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητήσει από το προσωπικό/μέλη του να κατέλθει σε παγκύπρια δίωρη στάση εργασίας, την Παρασκευή 19.9.2008, μεταξύ των ωρών 10.30π.μ – 12.30 μ.μ.

Η απόφαση του Κλαδικού Συμβουλίου, επικυρώνει απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου. Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η στάση εργασίας οφείλονται, μεταξύ άλλων:

α) στην αναβλητικότητα ή και αδιαφορία που επιδεικνύεται εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, για λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά τη μεταστέγαση των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας και Κερύνειας, καθώς επίσης και της ανέγερσης Κεντρικών Γραφείων σε κτίρια που να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω Επαρχιακά Γραφεία, όπως και τα Κεντρικά Γραφεία, είναι εντελώς ακατάλληλα και κρίθηκαν ότι δεν πληρούν, ούτε και τις ελάχιστα ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, τόσο από απόψεως λειτουργικότητας, όσο και από απόψεως συνθηκών υγιεινής. Με την αύξηση του προσωπικού, δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι εργασίας (χρησιμοποιούνται ως τέτοιοι και οι διάδρομοι, όπως επίσης και ο χώρος του ισογείου, ο οποίος έχει μετατραπεί σε γραφειακό χώρο, χωρίς καν την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια). Επίσης δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι.


(β) στις ελλείψεις και κακοτεχνίες που έγιναν στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου, όπου παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες, τόσο των Κλαδικών μας Συμβουλίων, όσο και του Διευθυντή:


(Ι) οι χώροι στέγασης του προσωπικού είναι ελλειπείς,

(ΙΙ) ο χώρος εργασίας στο πρώτο και δεύτερο υπόγειο, το οποίο στεγάζει το πυρασφαλές δωμάτιο και τις αποθήκες, δεν έχει τις αναγκαίες συνθήκες λειτουργίας και υγιεινής, 

(ΙΙΙ) ο υπόγειος χώρος στάθμευσης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας, αφού δεν επιτρέπει την έλευση οχημάτων της πυροσβεστικής.​