​Παρουσίαση - Δέσμη Μέτρων για Εκσυγχρονισμό - Ηλ. ζεύξη μεταξύ Τμήμ. Κτηματολογίου και Πολεοδομίας​


Παρουσίαση της Δέσμης Μέτρων για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ελέγχου της ανάπτυξης και της ηλεκτρονικής ζεύξης μεταξύ Πολεοδομίας και Κτηματολογίου 

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2007, στο ξενοδοχείο Hilton Park, δημοσιογραφική διάσκεψη / ημερίδα με θέμα την παρουσίαση της δέσμης μέτρων για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ελέγχου της ανάπτυξης και της ηλεκτρονικής ζεύξης δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η όλη ημερίδα οργανώθηκε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Εσωτερικών, Δρ. Χρίστου Πατσαλίδη, ο οποίος, μαζί με τους Διευθυντές των δύο Τμημάτων, κ.κ. Ανδρέα Χριστοδούλου και Γιάννο Παπαδόπουλο, ήσαν οι κύριοι ομιλητές. 

Ο Υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί κεντρικό στόχο της Κυβέρνησης. Βασική παράμετρος για την επίτευξή του, είναι η διαφάνεια, η απλούστευση και η επίσπευση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή οικοδομική ανάπτυξη και, παρά τις έντονες προσπάθειες των κρατικών λειτουργών, ο όγκος των αιτήσεων και η πολυπλοκότητα των οικιστικών συγκροτημάτων οδήγησε σε καθυστερήσεις.

Σ' ό,τι αφορά την προγραμματισθείσα ηλεκτρονική ζεύξη δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για κάτι εντελώς καινούργιο, που αποτελεί υλοποίηση ενός οράματος και στόχου που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του. Πέραν όλων των άλλων σημαντικότατων ωφελημάτων, η ζεύξη ανοίγει, πραγματικά, νέους ορίζοντες στην εργασία των πολεοδομικών Αρχών και τις τοποθετεί στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

Η ολοκληρωμένη Δέσμη Μέτρων συντίθεται από μέτρα άμεσης εφαρμογής, μερικά από τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί, με χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του έτους, καθώς και μεσοπρόθεσμης εφαρμογής με χρονικό ορίζοντα το Μάρτιο του 2008. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποφασίσει να παρακολουθήσει, με επιμονή, την εφαρμογή τους, ώστε να προσαρμόσει τις παρεμβάσεις του, ανάλογα με τα πραγματικά αποτελέσματα. 

Τελειώνοντας, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι, ως Υπουργείο Εσωτερικών, εργαζόμαστε με πίστη και επιμονή και απαντούμε με λύσεις στις όποιες αντιρρήσεις ή αντιστάσεις έναντι των μεταρρυθμιστικών μας μέτρων. Αναμένουμε, τόνισε, ανάλογα επίπεδα και διάθεση συνεργασίας και από τους εταίρους μας και, υπό αυτή την προϋπόθεση, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να προκαλούμε ευχάριστες εκπλήξεις σε όλους τους πολίτες. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος κ. Ανδρέας Χριστοδούλου επισήμανε τις σημαντικές εξελίξεις που διαδραματίζονται στο Τμήμα σε θέματα μηχανογράφησης, και το όραμα του Τμήματος για άνοιγμα προς τον πολίτη μέσω ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο κ. Χριστοδούλου τόνισε τη μεγάλη σημασία που δίδεται από το Τμήμα σε θέματα μηχανογράφησης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, με ειδική αναφορά στο έργο που επιτελείται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας, που απώτερο σκοπό έχει την αμφίδρομη ηλεκτρονική παροχή γεωπληροφοριών μέσω διαδικτύου μεταξύ των δύο Τμημάτων. 

Όσον αφορά το ευρύτερο κοινό, σε πρώτο στάδιο, ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι το Τμήμα θα παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής μέσω της Ιστοσελίδας του, όπου τόσο επαγγελματικές ομάδες, όσο και το κοινό θα έχουν τη δυνατότητα πλοήγησης σε διάφορα επίπεδα γεωγραφικών πληροφοριών. Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι επαγγελματικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων στον υπολογιστή τους, με απώτερο σκοπό την πιο εξειδικευμένη εργασία και ανάλυση. Μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) για το κοινό, όπου ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων και εφαρμογών θα παρέχονται μέσω διαδικτύου.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κ. Γ. Παπαδόπουλος, χαιρέτησε, με τη σειρά του, την πρωτοβουλία αλλά και πολιτική βούληση εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, ως προς τη διαδικασία εκσυγχρονισμού του πολεοδομικού συστήματος στην Κύπρο. Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε εκτενή αναφορά στην ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, που εξαγγέλθηκε και που σκοπό έχει τον τερματισμό των χρονοβόρων διαδικασιών στην έκδοση οικοδομικών αδειών, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος, απευθύνοντας τα συγχαρητήρια του στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τόνισε τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στην προγραμματισθείσα ηλεκτρονική ζεύξη των Τμημάτων Πολεοδομίας και Οικήσεως και Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση των διαφόρων εφαρμογών, τόσο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όσο και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.