​ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητούνται προσφορές για εκμετάλλευση της καντίνας του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας, που βρίσκεται στην Νίκου Κρανιδιώτη 12, κτίριο ELMENI, 1459 Λευκωσία.

Η καντίνα θα εξυπηρετεί το προσωπικό του Γραφείου που ανέρχεται στους εκατό εξήντα (160) υπαλλήλους, καθώς επίσης πολίτες που προσέρχονται σ' αυτό για εξυπηρέτηση.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να φθάσουν στο κιβώτιο προσφορών, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ιάσωνος 10, 1082 Λευκωσία, κτίριο «ΙΑΣΩΝ» επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, το αργότερο μέχρι, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, στις 9:00πμ.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα εδώ, από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας.