​​Πρόσκληση στην Παρουσίαση/Έκθεση με Θέμα: Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Τμήματος, Νέα Συστήματα - Σύγχρονες Τάσεις - Εφαρμογές